Kapalı Sahalar

Neden SAFRAN?

Ülkemizin üzerinde bulunduğu toprakların jeolojik yapısı çok farklıdır. En son yaşadığımız acı olaylar (1999 depremi) bizlerin yaptığı inşaatlarda daha dikkatli olmamız gerektiğini ve zemin etüdlerinin önemini çok iyi kavrattı.

Bina ve çelik konstrüksiyon imalatçılarında hesaplamanın temeli kar yükü hesabından başlar. Doğal şartları iyi hesaplayıp, yapının projesini çizip, statik hesabını kim yaparsa, sağlıklı ve güvenli binaları o yapar. Bu da olası gelişmelere hazırlıksız yakalanmamaktır. İşte bu nedenle SAFRAN!

Unutulmasın ki, Geçimiş yıllarda Kış aylarında kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde Kapalı futbol sahalarından gelen problemlerin en büyüğü Çelik konstriksiyon sistemle yapılmış sahalardaki çökmelerdir. Bu çökmeler sonucunda teselli bulduğumuz tek şey "Allahtan can kaybımız olmadı".
Bu kabus ve sıkıntılardan kurtlumak için bilimsel hesapların yapıldığı imalatları seçmek tek gerçekliktir.

İnşaat

Biz SAFRAN olarak imalata başlamadan zemin etüdünü yapıp o bölgenin 10 yıllık metrolojik değişimini tarıyoruz. Buralardan elde edilen verilere dayanarak kapalı spor alanının projesini oluşturup bu projeye bağlı kalemde işin statik hesabını yapıp malzeme sarfiyatını ortaya koyuyoruz.

Bu projeleri onay alması için müşterilerimize teslim ediyoruz. İmalatın tüm aşamasında müşterilerimizi bilgilendiriyoruz.

Teknik Detay (KAPALI)

Müşterilerimizin talebine göre kapalı saha yapılacak zemini etüd edip, statik hesabı yapılmış olarak ve imalatta kullanılacak malzeme miktari bilgisi ile sunum yaparız. Bu sunumda kontrol mekanizması her aşamada kurulmuş olur.

Garanti

Bir İnşaatın garantisi çizilen projeler - statik hesapları ve bu projeler üzerine atılan imzalardır. Projesi olmayan, statik hesabı yapılmamış hiç bir binanın garantisi yoktur.

Safran tip proje kullanmış her alan için proje yapar, statik hesabı yapar ve bunları mühendisleri tarafından imzalanmış olarak müşteriye sunar. Bu aşamada deprem sigortasını yaptırabilirsiniz.

E-bülten'e kayıt olarak yeniliklerinden haberdar olun!